ODN op LinkedIn
search

Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht

Per 1 juli 2019 wordt de VNG Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aangepast. Belangrijkste wijziging is dat de verwijzing naar de set kwaliteitscriteria 2.1 wordt vervangen door een verwijzing naar de geactualiseerde set 2.2. Graag vragen wij daarom uw aandacht voor de mogelijke aanpassing van uw Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.  Dit kan gevolgen hebben voor uw verordening en de kwaliteitseisen die u lokaal heeft opgesteld.

Klik hier voor meer informatie

Bron: VNG

Urenregistratie Bel me terug Stuur ons een e-mail Werknemerloket