ODN op LinkedIn
search
Menu

Disclaimer

Eigendoms- en auteursrecht

De pagina's en inhoud van deze website zijn eigendom van Omgevingsdienst Nederland. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets uit deze site worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Omgevingsdienst Nederland. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Het logo en merk Omgevingsdienst Nederland zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op generlei wijze worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Omgevingsdienst Nederland.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Omgevingsdienst Nederland wijst alle aansprakelijkheid af van enige partijen voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade of enige schade die ontstaat door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan. Omgevingsdienst Nederland is generlei aansprakelijk voor de inhoud op websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld, dan wel voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van informatie op onze website.

Privacy

Omgevingsdienst Nederland gaat vertrouwelijk om met door u toegezonden persoonlijke gegevens. Door toezending van uw persoonlijke gegevens, geeft u Omgevingsdienst Nederland nadrukkelijk toestemming deze gegevens te gebruiken om u te informeren over carrièremogelijkheden. Op uw verzoek worden uw gegevens uit onze database verwijderd.

Wijzigingen

De inhoud op onze website kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Geldend recht

Op deze voorwaarden en condities is Nederlands recht van toepassing.

Omgevingsdienst Nederland Copyright © 2019

Urenregistratie Bel me terug Stuur ons een e-mail Werknemersloket