ODN op LinkedIn
search

Bouwplantoetsing.jpeg

Bouwplantoetsing

Omgevingsdienst Nederland voert voor meerdere grote gemeenten en Omgevingsdiensten de bouwplantoetsing uit. Zij besteden dit volledig of deels aan ons uit. Het gaat om duizenden dossiers per jaar met wisselende niveaus van kleine bouwplannen tot aan grote en complexe bouwwerken, bijvoorbeeld: hoogbouw, tunnels en bruggen. Wij zijn hierin specialist, bezitten inhoudelijke vakkennis en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen betreffende de bouwregelgeving. 

We toetsen het ontwerp al vanaf de ontwerpfase op uiteenlopende eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. 

Omgevingsdienst Nederland kan zorgen voor de volledige afhandeling inclusief de regievoering (casemanagement) of alleen deeltoetsen zoals bouwbesluittoetsing, constructieve beoordeling, bestemmingsplantoetsing of brandveiligheid. We bieden deze dienstverlening aan in een flexibele samenwerkingsovereenkomst waarbij Omgevingsdienst Nederland u optimaal kan ondersteunen.

Urenregistratie Bel me terug Stuur ons een e-mail Werknemersloket