ODN op LinkedIn
search
Menu

Dé specialist in

de specialist in omgevingsrecht

Omgevingsdienst Nederland is succesvol partner van diverse overheden op het gebied van advies, uitbesteding en opleiden. Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers binnen de vakgebieden ruimtelijke ontwikkeling, bouw en milieu.

 Omgevingsdienst Nederland is specialist in het outsourcen van vergunningverlening, toezicht en handhaving en juridische ondersteuning op het gebied van omgevingsrecht binnen de overheidssector. We werken primair voor (regionale) omgeving- en uitvoeringsdiensten,  gemeenten, provincies, waterschappen, milieudiensten en andere overheden die met omgevingsvergunningen te maken hebben of te maken krijgen.

 

Continuïteit en kwaliteit

Onze organisatie draait om mensen, ieder met eigen kwaliteiten en specialismen. Zij zijn de sleutel tot succes. Onze specialisten zetten kennis in met daadkracht. Daarin zijn we leidend en daar zijn we trots op! Door op te leiden en te trainen, wordt vakinhoudelijke kennis op hoog niveau gehouden en worden competenties ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat onze medewerkers dé specialist zijn binnen hun vakgebied. 

Onze specialisten voldoen aan de relevante generieke deskundigheidsgebieden (KC2.1 deel B). Alle medewerkers screenen wij door middel van een 0-meting. Deze bevindingen nemen we mee in een trainingsprogramma, waarin wij de specialist gericht opleiden. 

Omgevingsdienst Nederland heeft een gecertificeerd ISO9001 kwaliteitssysteem. Alle interne processen zijn vastgelegd en worden periodiek geaudit. Waar nodig worden processen verbeterd.

ONZE OPDRACHTGEVERS

Omgevingsdienst Nederland is succesvol partner van diverse overheden op het gebied van advies en opleidingen.

Urenregistratie Bel me terug Stuur ons een e-mail Werknemersloket