Dé specialist voor uw WABO taken


 • Home
 • Over Omgevingsdienst Nederland
X

Uw op- en aanmerkingen worden gebruikt om deze pagina en onze website verder te optimaliseren.

Over Omgevingsdienst Nederland

Door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn belangrijke zaken veranderd in de organisatie bij gemeenten, provincies, milieudiensten en andere overheden.

Met name het proces van vergunningverlening is veranderd door de komst van de omgevingsvergunning. Hierdoor is ook de wijze van toezicht en handhaving nadrukkelijk veranderd.

De omgevingsvergunning

De Wabo brengt 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving betreffen. Het gaat hierbij onder andere om bouw-, sloop-, APV-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen. Al deze regelingen gaan op in één vergunning: de omgevingsvergunning.

Omgevingsdienst Nederland

Omgevingsdienst Nederland BV is dé specialist als het gaat om het uitvoeren van Wabo-taken. Omgevingsdienst Nederland is een private, onafhankelijke organisatie met vestigingen in Rotterdam, Arnhem, Eindhoven en Maastricht. Omgevingsdienst Nederland is onderdeel van Lybrae Nederland en is actief in heel Nederland. De kracht van Omgevingsdienst Nederland is dat wij de kennis- en capaciteitsproblemen van onze klanten snel, flexibel en professioneel kunnen oplossen tegen een scherpe prijs.

Omgevingsdienst Nederland werkt primair voor omgevingsdiensten / uitvoeringdiensten gemeenten, provincies, waterschappen, milieudiensten en andere overheden die met omgevingsvergunningen te maken hebben of te maken krijgen.

Producten

Met ruim 13 jaar ervaring op het gebied van milieu, natuur, bouwen en wonen en ruimtelijke ordening is Omgevingsdienst Nederland in staat om integraal te adviseren bij het verlenen van de omgevingsvergunning en het verzorgen van toezicht en handhaving op de naleving hiervan. Zo kunnen wij u o.a. van dienst zijn met:

 • bouwplantoetsing;
  • Bouwbesluit (constructief, (brand-)veiligheid, bouwfysisch, ed.);
  • bestemmingsplan;
  • welstandsnota;
 • bouwtoezicht;
 • constructieve veiligheid bij evenementen;
 • milieutoezicht (industrieel & agrarisch);
 • milieuvergunningverlening (industrieel & agrarisch);
 • NB-wet vergunningverlening;
 • advisering Externe Veiligheid;
 • advisering Ruimtelijke Ordening;
 • toezicht APV / evenementen;
 • opleidingen en traineeships;
 • administratie / externe communicatie;
 • casemanagement;
 • procedure- / procesinrichting

LinkedIn ISO 9001