Dé specialist voor uw WABO taken


  • Home
  • Opstellen legesverordening
X

Uw op- en aanmerkingen worden gebruikt om deze pagina en onze website verder te optimaliseren.

Opstellen legesverordening

Door de inwerkingtreding van de Wabo, Mor en de Bor zijn er diverse wijzigingen tot stand gebracht op het gebied van de bouwleges.

Het aantal aanvragen om omgevingsvergunningen, met een activiteit bouwen, is afgenomen door de uitbreiding van de vergunningsvrije activiteiten en de uitwerking van de economische ontwikkelingen van de laatste jaren. De legesinkomsten zullen hierdoor drastisch dalen.

Het repressief (achteraf) toetsen van bouwplannen, het toezicht en handhaving op de activiteit bouwen gaat hierdoor meer kosten. Hiervoor kunnen echter geen leges in rekening worden gebracht.

Dit betekent dus meer werk en minder inkomsten. Deze derving van inkomsten zal vertaald moeten worden naar de gemeentelijke legesverordening. Een andere optie is het verhogen van het OZB-tarief. Omgevingsdienst Nederland kan u adviseren bij het gehele besluitvormingsproces en over alternatieve mogelijkheden.


LinkedIn ISO 9001