Dé specialist voor uw WABO taken


  • Home
  • Implementatie van de Wabo
X

Uw op- en aanmerkingen worden gebruikt om deze pagina en onze website verder te optimaliseren.

Implementatie van de Wabo

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Dit betekende voor organisaties van provincies, gemeenten, waterschappen, milieudiensten en nu ook regionale uitvoeringsdiensten een andere manier van werken. Nieuwe werkprocessen zijn beschreven, er wordt een nieuw automatiseringssysteem gebruikt en het aansturen van medewerkers gebeurt op een andere manier.

Voor dergelijke trajecten beschikt Omgevingsdienst Nederland over de juiste adviseurs. Ook voor het inrichten van samenwerkingsstructuren of het inrichten van uitvoeringsdiensten beschikt Omgevingsdienst Nederland over adviseurs met ervaring op dit gebied.


LinkedIn ISO 9001