Dé specialist voor uw WABO taken


  • Home
  • Expertises en diensten
X

Uw op- en aanmerkingen worden gebruikt om deze pagina en onze website verder te optimaliseren.

Expertises en diensten

Met ruim 16 jaar ervaring op het gebied van bouwen en wonen, milieu, natuur en ruimtelijke ordening is Omgevingsdienst Nederland in staat om integraal te adviseren bij het verlenen van de omgevingsvergunning en het verzorgen van de handhaving en het toezicht op de naleving hiervan.

Omgevingsdienst Nederland kan overheden adviseren bij het opnieuw inrichten van hun organisatie dat door de invoering van de Wabo noodzakelijk is en zorgt ervoor dat overheden uitgerust zijn om de daaruit vloeiende omgevingsvergunning taken en handhaving en toezicht taken op een juiste manier uit te voeren.

Overheden kunnen taken op het gebied van de omgevingsvergunning uitbesteden aan Omgevingsdienst Nederland.

De volgende expertises en diensten kunnen wij bieden:


LinkedIn ISO 9001