Dé specialist voor uw WABO taken


X

Uw op- en aanmerkingen worden gebruikt om deze pagina en onze website verder te optimaliseren.

Actualiteiten

 1. 1 Privatisering bouwtoezicht met jaar opgeschort ( 04-07-2017 )

  Het toezicht op de bouw van huizen en andere gebouwen wordt voorlopig niet overgedragen aan het bedrijfsleven. Lees meer >

 2. 2 Behandeling AMvB’s Omgevingswet in Eerste Kamer afgerond ( 04-07-2017 )

  De Kamer heeft op 1 juni jl. gestemd over de moties op de ontwerp AMvB's. Lees meer >

 3. 3 Het hoofdkantoor van Omgevingsdienst Nederland in Eindhoven gaat verhuizen! ( 13-05-2017 )

  Na maanden van verbouwing en voorbereiding is Insulindelaan 111 in Eindhoven vanaf maandag 22 mei het nieuwe adres van het hoofdkantoor van Omgevingsdienst Nederland. Lees meer >

 4. 4 Ondersteuning nodig bij het toetsen van Energie (EED)-audits? ( 08-05-2017 )

  Omgevingsdienst Nederland toetst rapportages van energie (EED)-audits op vaste en voordelige stuksprijzen. Lees meer >

 5. 5 Ondersteuning nodig bij het toetsen van bouwplannen? ( 08-05-2017 )

  Omgevingsdienst Nederland biedt een unieke dienst aan die uw organisatie optimaal de gelegenheid geeft om de werkvoorraad beheersbaar te houden middels uitbesteding wanneer pieken in de werkvoorraad daartoe aanleiding geven. Lees meer >

 6. 6 BENG vervangt EPC ( 08-05-2017 )

  Voor het berekenen van de energieprestatie nemen we afscheid van de EPC en gaan we over naar de drie BENG-factoren. Lees meer >

 7. 7 Invoering nieuwe PGS 15 ( 08-05-2017 )

  De nieuwe PGS 15 wordt per 1 oktober 2017 opgenomen in de Activiteitenregeling milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht. Lees meer >

 8. 8 Oproep aan Eerste Kamer: verklaar Wet Kwaliteitsborging controversieel ( 29-03-2017 )

  De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen loopt mogelijk nieuwe vertraging op. Lees meer >

 9. 9 Zorgen van VNG aan Eerste Kamer over Wet Kwaliteitsborging bouw ( 29-03-2017 )

  Zo is er nood aan een verbetering van de positie van de consument, een toets achteraf (de as-built toets) en een verbeterde aansprakelijkheid van de aannemer. Lees meer >

 10. 10 Wet Kwaliteitsborging door de Tweede Kamer ( 21-02-2017 )

  Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Lees meer >

 11. 11 2017 mooi jaar voor woningbouwer ( 24-01-2017 )

  Conclusie sectoreconomen stemt positief. Lees meer >

 12. 12 Verslag Tweede kamer overleg van 18 januari over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ( 24-01-2017 )

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Lees meer >

 13. 13 Legeskorting 2017 omgevingsvergunning legesverordening ( 18-01-2017 )

  Nieuwe lijst van gemeenten die legeskorting verstrekken op bouwplannen. Lees meer >

 14. 14 Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan energietransitie? ( 18-01-2017 )

  Versnelling van de energietransitie. Lees meer >

 15. 15 Wijzigingen Activiteitenbesluit per 1 januari 2017 op een rij ( 18-01-2017 )

  Overzicht op één pagina. Lees meer >

 16. 16 Internetconsultatie Invoeringswet Omgevingswet gestart ( 18-01-2017 )

  Op 5 januari 2017 is de Invoeringswet Omgevingswet ter consultatie gelegd. Lees meer >

 17. 17 Energienota Check nieuwbouwwoningen geeft potentiële koper inzicht in energieprestatie! ( 20-12-2016 )

  Om de energieprestatie van nieuwbouwwoningen voor potentiele kopers tastbaar te maken, heeft het Lente-Akkoord de Energienota Check ontwikkeld. Lees meer >

 18. 18 Pionieren met de Omgevingswet ( 20-12-2016 )

  Presentatie Pionieren met de Omgevingswet Lees meer >

 19. 19 Regeling beoordeling luchtkwaliteit ( 20-12-2016 )

  Wijziging in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. Lees meer >

 20. 20 Aedes pleit voor redelijker asbestbeleid ( 13-12-2016 )

  Ter voorbereiding van een debat op 14 december 2016 over externe veiligheid en asbest vraagt Aedes aandacht. Lees meer >

 21. 21 Nieuwe bouwregelgeving biedt minder toegankelijkheid ( 13-12-2016 )

  Een brede coalitie van organisaties valt over de nieuwe bouwregelgeving die het kabinet heeft voorgesteld. Lees meer >

 22. 22 EIB: '250 miljard nodig voor infra-projecten' ( 06-12-2016 )

  Tot 2030 is nog 250 miljard euro nodig voor infrastructuur. Lees meer >

 23. 23 Record hypotheekaanvragen ( 06-12-2016 )

  In november is een recordaantal van bijna 47.000 hypotheekaanvragen gedaan. Lees meer >

 24. 24 Reparatie Omgevingswet/ BBL, waaronder daglichttoetreding ( 06-12-2016 )

  Afgelopen september heeft de BNA samen met andere brancheorganisaties haar zorgen geuit over de wijze waarop de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet is vormgegeven. Lees meer >

 25. 25 Programmatische Aanpak Asbestdaken ( 06-12-2016 )

  Met deze brief informeer ik u over de Programmatische Aanpak Asbestdaken. Lees meer >

 26. 26 Webtool Brandveilige hallen – nieuwbouw ( 30-11-2016 )

  Gratis tool op www.brandveiligmetstaal.nl om de eisen te bepalen voor brandwerendheid. Lees meer >

 27. 27 AMvB’s Omgevingswet: consultatie afgerond, hoe nu verder? ( 29-11-2016 )

  18 november jl. heeft de minister van IenM de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de formele toetsing en consultatie van de vier ontwerp-algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet. Lees meer >

 28. 28 De PGS 6 'Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015' is gepubliceerd. ( 29-11-2016 )

  De PGS 6:2016 is bedoeld om de regels toe te lichten, die in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de Regeling risico’s zware ongevallen staan. Lees meer >

 29. 29 NEN 6069+A1:2016 ‘Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten’ gepubliceerd ( 29-11-2016 )

  NEN heeft NEN 6069+A1 gepubliceerd. Lees meer >

 30. 30 NEN 6069 + A1:2016 ‘Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten’ gepubliceerd ( 29-11-2016 )

  NEN heeft NEN 6069+A1 gepubliceerd. Lees meer >

 31. 31 In 2017 weer diverse wijzigingen voorzien in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling ( 29-11-2016 )

  In 2017 wordt er naar verwachting weer een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling. Lees meer >

 32. 32 388 gemeenten per januari 2017 ( 29-11-2016 )

  Nederland heeft vanaf 1 januari 2017 nog 388 gemeenten. Lees meer >

 33. 33 Tweede Kamerbehandeling AMvB’s Omgevingswet ( 24-11-2016 )

  De Tweede Kamer laat zich 19 december informeren over de AMvB’s Omgevingswet. Lees meer >

 34. 34 Meer dienstverlening Omgevingswet ( 24-11-2016 )

  Lancering nieuwe versie website aandeslagmetdeomgevingswet.nl Lees meer >

 35. 35 Wet kwaliteitsborging ( 24-11-2016 )

  Begin december (week 49) behandelt de Tweede Kamer de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Lees meer >

 36. 36 Advies evaluatie geurregelgeving voor veehouderij ( 24-11-2016 )

  De VNG heeft deelgenomen aan de evaluatie van geurregelgeving voor veehouderij. Lees meer >

 37. 37 Handhaving Wet DBA uitgesteld ( 24-11-2016 )

  Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing als zij niet werken volgens de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Lees meer >

 38. 38 Lybrae Nederland steunt Stichting Vluchteling ( 16-11-2016 )

  Lybrae Consultants en Omgevingsdienst Nederland hebben een bedrag gedoneerd aan Stichting Vluchteling. Lees meer >

 39. 39 Lybrae Nederland is ISO-9001 gecertificeerd! ( 29-05-2016 )

  Lybrae Consultants en Omgevingsdienst Nederland hebben na een audit van TÜV Nederland het ISO-9001 certificaat behaald. Lees meer >

 40. 40 Wet VTH in werking ( 21-04-2016 )

  De Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is vanaf 14 april in werking. In de wet is onder meer een basistakenpakket voor de Omgevingsdiensten vastgelegd. Lees meer >

 41. 41 Wijzigingen in het Bor en bijlage II bij het Bor ( 12-10-2015 )

  Op 9 september 2015 is het Besluit tot aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en van de bijlagen I en II bij de Crisis- en herstelwet (tiende tranche) en tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2015, 323) in werking getreden. Wij zullen in deze nieuwsbrief ingaan op de gevolgen die deze wijziging met zich brengt voor het Besluit omgevingsrecht (hierna: “Bor”) en bijlage II bij het Bor. Lees meer >

 42. 42 Wet natuurbescherming naar de Eerste Kamer ( 12-10-2015 )

  Op 1 juli 2015 is het voorstel voor de Wet natuurbescherming aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting buigt de Eerste Kamer zich hier medio september over. De geplande datum van inwerkingtreding is 1 maart 2016. De Wet natuurbescherming verenigt de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), de Flora- en faunawet (Ffw) en de Boswet in één nieuwe natuurwet. Lees meer >

 43. 43 Aangepast informatiefolder vergunningvrij bouwen en gebruiken van gemeente Dongeradeel ( 12-10-2015 )

  De gemeente Dongeradeel heeft zijn informatiefolder vergunningvrij bouwen voor haar burgers/aanvragers aangepast aan de laatste wetswijzigingen. De informatie folder is inmiddels uitgegroeid tot bijna een boekwerk. Met vele illustraties wordt de wettekst uitgelegd. Lees meer >

 44. 44 Snelle voortgang bouw studentenwoningen ( 12-10-2015 )

  Afgelopen jaar zijn er door de partijen uit het landelijk actieplan studentenhuisvesting (LAS) ruim 6.300 extra studentenwoningen bijgebouwd. Samen met de nog in aanbouw zijnde en geplande studentenwoningen komt het aantal tot 2016 uit op 26.850. Dit is ruim meer dan het afgesproken aantal van 16.000. Dit schrijft minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer op basis van cijfers van Kences. Lees meer >

 45. 45 Handreiking Bouwbesluit en Woning 2e versie ( 12-10-2015 )

  Op 1 juli 2015 is het Bouwbesluit 2012 aangepast: voor particuliere opdrachtgevers van woningen gelden minder bouwvoorschriften. Dit geeft eigenbouwers vooral meer vrijheid bij het ontwerpen van de woning en om de hoogte van de plafonds of de omvang van badkamer of toilet te bepalen. Lees meer >

 46. 46 Erfgoedwet unaniem aangenomen door Tweede Kamer ( 12-08-2015 )

  Naast het wetsvoorstel konden verschillende amendementen en moties rekenen op een meerderheid. Lees meer >

 47. 47 Aantal amendementen doet afbreuk aan goede Omgevingswet ( 12-08-2015 )

  De Omgevingswet is een goede wet die doet wat hij beoogt: regelgeving over de inrichting van de openbare ruimte eenvoudig beter’maken, met meer ruimte voor lokaal beleid. Lees meer >

 48. 48 Norm voor brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd ( 12-08-2015 )

  NEN 6060 geeft in het kader van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 een aantal maatregelpakketten waarmee brandcompartimenten groter dan de standaardprestatie-eis, kunnen voldoen aan de (functionele) eisen voor beperking van uitbreiding van brand en voor de toelaatbare loopafstand over vluchtroutes. Lees meer >

 49. 49 Steun voor de Omgevingswet ( 12-08-2015 )

  De Omgevingswet krijgt steun. Met deze kop wordt een artikel aangekondigd waaruit blijkt dat er zich een Kamermeerderheid aftekent voor de Omgevingswet. Lees meer >

 50. 50 Wetsvoorstel VTH vertraagd. Niet meer op 1 januari 2016 in werking. ( 12-08-2015 )

  De vaste Kamercommissie I&M uit de Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op 14 september tijdens een wetgevingsoverleg te behandelen. Lees meer >

 51. 51 Omgevingswet aangenomen met ruime meerderheid kamer ( 12-08-2015 )

  De Tweede Kamer heeft woensdag 1 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Lees meer >

 52. 52 Grotere rol gemeenten in het natuurbeschermingsrecht ( 12-08-2015 )

  Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet natuurbescherming aangenomen. Lees meer >

 53. 53 Strengere regels voor veehouderijen per 1 augustus 2015 ( 12-08-2015 )

  Op 1 augustus 2015 is de regelgeving voor veehouderijen gewijzigd. Op die datum is het Besluit emissiearme huisvesting in werking getreden. Lees meer >

 54. 54 Wettekst Omgevingswet Eerste Kamer ( 12-08-2015 )

  Download hier de integrale tekst van de Omgevingswet zoals die voorgelegd is aan de Eerste Kamer. Lees meer >

 55. 55 Privaat bouwtoezicht kost 500 ambtenaren hun baan ( 11-08-2015 )

  Door de privatisering van het bouwtoezicht verdwijnen over twee jaar circa vijfhonderd ambtelijke arbeidsplaatsen. Lees meer >

 56. 56 Voor welke kwaal wordt de Omgevingswet het middel? ( 15-06-2015 )

  De vraag in de titel van deze nieuwsflits was een van de zeer vele vragen die de afgelopen 2 weken zijn besproken, behandeld en beantwoord tijdens de mondelinge behandeling van de Omgevingswet in de Tweede Kamer. Lees meer >

 57. 57 Nieuwe Omgevingswet roept veel vragen op ( 15-06-2015 )

  Het omgevingsrecht ligt vast in tientallen wetten voor bodem, bouwen, geluid, infrastructuur, milieu, monumentenzorg, natuur, ruimtelijke ordening en waterbeheer. Lees meer >

 58. 58 Wat is de rol van CE bij kwaliteitsborging in de bouw? ( 15-06-2015 )

  Welke rol kan de productinformatie van CE-gemarkeerde bouwproducten spelen in de private kwaliteitsborging? Lees meer >

 59. 59 Weeg gezondheidsrisico's standaard mee in Omgevingswet ( 15-06-2015 )

  Backx, die in gesprek ging met PvdA Tweede Kamerlid Albert de Vries, keek vooruit naar de plenaire behandeling in de Tweede Kamer op maandag 1 en 8 juni. Lees meer >

 60. 60 Archivering in het kader van Omgevingswet ( 15-06-2015 )

  Gemeenten moeten werk maken van digitaal werken en digitaal archiveren. Dat staat in het rapport Verkenning Omgevingswet & Archivering. Lees meer >

 61. 61 Onderbouwing sprinkler als gelijkwaardheid Bouwbesluit voor grotere brandcompartimenten ( 15-06-2015 )

  Voor de nieuwbouw van een bedrijfscomplex is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Lees meer >

 62. 62 Rotterdam geeft architecten meer verantwoordelijkheid ( 15-06-2015 )

  De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de elfde tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Lees meer >

 63. 63 Antwoorden op Kamervragen over OLO, Nu Al Eenvoudig Beter, VTH en asbest ( 15-06-2015 )

  Naar aanleiding van het jaarverslag IenM 2014 zijn er Kamervragen gesteld. De vragen zijn inmiddels beantwoord door de ministers. Lees meer >

 64. 64 Kamerbrief over mogelijkheden tot één gemeenteloket op internet ( 20-05-2015 )

  Minister Plasterk (BZK) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de toezegging om samen met de VNG de mogelijkheid te bespreken om te kunnen komen tot één kernwebsite. Lees meer >

 65. 65 Stortverbod verontreinigde grond wordt goed nageleefd ( 20-05-2015 )

  Het overgrote deel van ontgraven verontreinigde grond in Nederland wordt gereinigd en geschikt gemaakt voor hergebruik. Dat concludeert Bodem+ die ontheffingen voor het stortverbod van verontreinigde grond verleent. Lees meer >

 66. 66 Heldere uitspraak over overtredersbegrip in Wet bodembescherming ( 20-05-2015 )

  Op 6 mei 2015 (201407673) heeft de Afdeling een heldere uitspraak gedaan over het overtredersbegrip in het kader van de Wet bodembescherming. Lees meer >

 67. 67 Uw bouwverordening en de gewijzigde Woningwet ( 18-05-2015 )

  De Woningwet is onlangs gewijzigd: wat betekent dit voor u bouwverordening? Lees meer >

 68. 68 Vergunningsvrij bouwen op een erf ( 18-05-2015 )

  Er is de afgelopen jaren veel jurisprudentie verschenen over de interpretatie van het begrip erf. Lees meer >

 69. 69 Beantwoording Kamervragen van het lid Smaling (SP) over onduidelijkheden in vergunningaanvragen en het Besluit omgevingsrecht bij onderhoud ( 18-05-2015 )

  Beantwoording Kamervragen van het lid Smaling (SP) over onduidelijkheden in vergunningaanvragen en het Besluit omgevingsrecht bij onderhoud . Lees meer >

 70. 70 Huisvestingswet 2014 en het bestemmingsplan ( 18-05-2015 )

  Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Huisvestingswet 2014 van kracht. Lees meer >

 71. 71 Overheden en bedrijven werken samen aan bodemvervuiling ( 18-05-2015 )

  Nederlandse bedrijven gaan werk maken van een schonere bodem. Dit spraken VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag af met staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Lees meer >

 72. 72 Vergunningvrije metamorfose ( 18-05-2015 )

  Eric Smaling, lid van de Tweede Kamer (SP) heeft minister Schultz gevraagd hoe het mogelijk is dat een dak een metamorfose ondergaat zonder dat daarvoor een vergunning nodig is, terwijl voor het onderhoud van een kozijn, waarbij de profilering verandert, vanuit een oogpunt van ruimtelijke kwaliteit wel een vergunning is vereist Lees meer >

 73. 73 Bouwregels van 1965-1992 in kaart ( 18-05-2015 )

  Maak het mogelijk om leegstaande panden gemakkelijker een nieuwe bestemming te geven. Met dat idee werd in 2012 het begrip ‘rechtens verkregen niveau’ geïntroduceerd in het Bouwbesluit. Lees meer >

 74. 74 Ook concreet zicht op legalisatie toetsen als geen aanvraag aanwezig is ( 18-05-2015 )

  De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State heeft op 29 april 2015 een interessante uitspraak gewezen in een zaak waarin het College overging tot handhavend optreden vanwege strijdig gebruik met het bestemmingsplan en het zonder omgevingsvergunning aanpassen van het bouwwerk. Lees meer >

 75. 75 De Afdeling bestuursrechtspraak geeft nadere invulling aan het begrip perceel ( 18-05-2015 )

  In de uitspraak van 22 april 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1274) geeft de Afdeling handvaten om te beoordelen of een terrein geldt als één perceel (als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht). Lees meer >

 76. 76 Omgevingswet: nu of over 3 jaar ‘ritsen’? ( 14-04-2015 )

  Invoegen is voor een automobilist geregeld: ‘vanaf hier ritsen’, ‘geef de ritser ruimte’. Lees meer >

 77. 77 Na 2020 alle grote vervuilde bodemlocaties veilig ( 14-04-2015 )

  Na 2020 moeten alle vervuilde bodemlocaties veilig zijn voor mensen en milieu. Lees meer >

 78. 78 Eerste Kamer stemt in met nieuwe opzet corporatiebestel ( 14-04-2015 )

  De Eerste Kamer heeft, net zoals eerder de Tweede Kamer, unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van minister Blok (Wonen) dat het corporatiebestel ingrijpend hervormt. Lees meer >

 79. 79 Bouwplan met vergunningvrije onderdelen ( 14-04-2015 )

  Projectontwikkelaars en bouwers hebben er belang bij om in een bouwaanvraag duidelijk aan te geven dat sommige onderdelen van het bouwplan vergunningvrij zijn en dus buiten de bestemmingsplantoets blijven. Lees meer >

 80. 80 Bouwbesluit vanaf 1 juli aangepast ( 14-04-2015 )

  Particulieren kunnen vanaf 1 juli 2015 eenvoudiger zelf een nieuw huis bouwen, nu de eisen in het Bouwbesluit 2012 worden versoepeld. Lees meer >

 81. 81 Bouwend Nederland vraagt gemeenten alsnog om respons op bruggenonderzoek ( 14-04-2015 )

  Bouwend Nederland gaat gemeenten die geen respons gaven op de enquête naar de staat van onderhoud van bruggen en viaducten vragen dit alsnog te doen. Lees meer >

 82. 82 Niks mis met lokale verschillen Omgevingswet ( 14-04-2015 )

  Gemeenten nemen zelf het voortouw bij de invoering van de Omgevingswet. Lees meer >

 83. 83 Aanmelden voor stikstofdifferentiatie tot en met 15 mei ( 14-04-2015 )

  Gemeenten nemen zelf het voortouw bij de invoering van de Omgevingswet. Lees meer >

 84. 84 Gemeenten moeten inspelen op trek naar binnenstad ( 14-04-2015 )

  Kleine stadswinkels van grote bouw- en supermarkten zijn een kans om de leegstand in de binnenstad te verkleinen. Lees meer >

 85. 85 Update Crisis- en herstelwet ( 14-04-2015 )

  Op 18 maart 2015 is de negende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna: negende tranche) in werking getreden. Lees meer >

 86. 86 Op 1 april 2015 nieuwe Afdeling 2.16 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied van kracht ( 15-03-2015 )

  Basisnet gaat definitief van start per 1 april 2015 Lees meer >

 87. 87 Asbestdaken: verboden in 2024, verwijderen na 1 januari 2016? ( 15-03-2015 )

  Op 2 maart jl. heeft de ministerraad besloten dat asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden zijn. Lees meer >

 88. 88 Sterker sturen op betere kwaliteit leefomgeving met omgevingsplan ( 15-03-2015 )

  Gemeenten kunnen met het omgevingsplan sterker sturen op een betere kwaliteit van de leefomgeving. Lees meer >

 89. 89 Helft gemeentelijke bruggen in gevarenzone ( 15-03-2015 )

  Maar liefst de helft van gemeentelijke bruggen en viaducten is matig tot slecht onderhouden en de klok tikt: zo’n 40 procent dateert van voor 1980. Lees meer >

 90. 90 Plasterk tijdelijk minister van Wonen ( 15-03-2015 )

  Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken neemt tijdelijk zijn collega voor Wonen Stef Blok waar. Lees meer >

 91. 91 Asbestverwijderaars kunnen doorgaan onder nieuwe naam ( 11-03-2015 )

  Zaterdag 21 februari keek Kassa naar de wereld van de asbestverwijderaars. Lees meer >

 92. 92 De weg van de minste weerstand ( 11-03-2015 )

  Bijna 2 jaar geleden werd mij tijdens het managementsymposium gevraagd of ik durfde te voorspellen hoe de private kwaliteitsborging zou worden ingevoerd. Lees meer >

 93. 93 Verbod asbestdaken in 2024 ( 11-03-2015 )

  Zoals wij op 14 januari jl. al hadden voorspeld naar aanleiding van een nog niet gepubliceerd (concept)besluit van de huidige Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu, heeft de ministerraad inmiddels officieel ingestemd, met het verbod op asbestdaken. Lees meer >

 94. 94 Revolutionair Ontwerp wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ ( 11-03-2015 )

  In een tijd waarin de bouwbranche voorzichtige tekenen van herstel vertoont, wil de praktijkgroep Bouwrecht van Hekkelman daaraan een steentje bij te dragen. Lees meer >

 95. 95 Engelstalige folder Brandveilig op kamers ( 11-03-2015 )

  Op verzoek van diverse regio's is er nu ook een Engelstalige versie van de folder Brandveilig op kamers. Hier is behoefte aan omdat Nederland een groot aantal buitenlandse studenten kent. Lees meer >

 96. 96 De Omgevingswet in beeld ( 18-02-2015 )

  Het verhaal van de Omgevingswet is nu ook in beeld gebracht. De infographics, waarvan nu ongeveer de helft gereed is en zijn te gebruiken voor presentaties en publicaties. Lees meer >

 97. 97 Private kwaliteitsborging: op naar een veiliger en klantgerichte bouw? ( 18-02-2015 )

  Minister Blok wil volgens het wetsvoorstel “Wet kwaliteitsborging voor het bouwen” dat de bouw straks veiliger en meer klantgericht is. Lees meer >

 98. 98 Bouwkwaliteit in de praktijk ( 18-02-2015 )

  Afgelopen zaterdag ontvingen de leden van de vereniging BWT Nederland een nieuw tijdschrift in de bus. Lees meer >

 99. 99 Cobouw: “Contouren bouwstelsel bekend ( 18-02-2015 )

  In Cobouw van 17 februari wordt een schets gegeven van de contouren van het conceptwetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen zoals dat is ontstaan na verwerking van de reacties op de consultatieversie. Lees meer >

 100. 100 Grondslag Bouwbesluit losgelaten ( 18-02-2015 )

  Gemeenten mogen vanaf 2018 zelf bepalen hoe duurzaam of energiezuinig er in hun regio gebouwd moet worden. Het plan van de regering is opvallend, omdat de bouwsector hier zich al jaren met succes tegen heeft verzet. Lees meer >

 101. 101 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen ( 14-01-2015 )

  Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen. Lees meer >

 102. 102 Minister Blok vereenvoudigt eigenbouw ( 14-01-2015 )

  Particulieren kunnen vanaf 1 juli 2015 eenvoudiger zelf een nieuw huis bouwen. Lees meer >

 103. 103 Veel nieuwe wetgeving voor gemeenten per 1 januari ( 14-01-2015 )

  Nederland telt - door herindelingen - na de jaarwisseling nog 393 gemeenten. Lees meer >

 104. 104 De uiterlijke feiten voor verjaring ( 22-12-2014 )

  Op 22 oktober 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant twee uitspraken gedaan in vergelijkbare zaken, die een verschillende uitkomst hadden. Lees meer >

 105. 105 Houtrookoverlast: wie haalt de kastanjes uit het vuur? ( 22-12-2014 )

  In ruim 20 procent van de Nederlandse huishoudens is het stookseizoen volop aangewakkerd. En dat betekent gezelligheid voor de open haard, rond de houtkachel of zelfs boven een vuurtje in de tuin. Lees meer >

 106. 106 Reparatiewet BZK en regeling parkeren in bestemmingsplan ( 21-12-2014 )

  Op 18 november 2014 heeft de Eerste Kamer de ‘Reparatiewet BZK 2014’ aangenomen. Lees meer >

 107. 107 Regels in de Wabo voor tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ( 10-12-2014 )

  ­­Sinds de invoering van de Wet Permanent worden Chw geldt een nieuwe benadering voor een (tijdelijke) planologische omgevingsvergunning. Lees meer >

 108. 108 "Let opjes" nieuwe regels vergunningvrij bouwen ( 17-11-2014 )

  Op 1 november treedt het nieuwe vergunningvrije bouwen in werking. Veel gemeenten die inmiddels al een cursus hebben gevolgd zijn toch wel geschrokken van deze wijzigingen. Lees meer >

 109. 109 Vergunningvrij bouwen buitengebied ( 17-11-2014 )

  Op het perceel mogen meer aanbouwen en bijgebouwen (bijbehorende bouwwerken) vergunningvrij worden geplaatst. Lees meer >

 110. 110 Terugkijken op een geslaagd congres en vooruitkijken op gewijzigd vergunningvrij bouwen ( 17-11-2014 )

  16 Oktober jl. was voor bijna 500 BWT-ers een dag om te worden bijgepraat, om weer oude bekenden te spreken, en natuurlijk om goed te worden verzorgd in De Heerlickheijd van Ermelo. Lees meer >

 111. 111 ‘Strengere isolatie-eis woongebouwen niet realistisch’ ( 17-11-2014 )

  De isolatie-eisen (energieprestatiecoëfficiënten, EPC) voor woningen worden per 1 januari 2015 aangescherpt naar een EPC van 0,4. Dat is niet realistisch voor woongebouwen, stellen Aedes, Neprom, Bouwend Nederland en NVB, verenigd in het Lente-akkoord energiezuinige nieuwbouw. Lees meer >

 112. 112 Ontwikkelingen en mijlpalen op het gebied van Open Topografie ( 09-11-2014 )

  Hieronder vind je een aantal links met betrekking tot belangrijke ontwikkelingen en mijlpalen op het gebied van Open Topografie. Lees meer >

 113. 113 Inwerkingtreding nieuwe regels vergunningvrij bouwen definitief 1-11-2014 ( 22-10-2014 )

  Op 16 oktober is het staatsblad gepubliceerd waarin de inwerkingtreding van onder andere de regeling vergunningvrij bouwen definitief vastgesteld is op 1 november 2014. Lees meer >

 114. 114 Een beetje zwanger kan niet ( 19-10-2014 )

  Op 15 september, vandaag dus, sluit de consultatie voor de wet Kwaliteitsverbetering in de bouw, bij ons beter bekend onder de wet die de private kwaliteitsborging moet gaan regelen. Lees meer >

 115. 115 Planning regelgeving stelselherziening Omgevingsrecht ( 19-10-2014 )

  Tijdens de commissievergadering van 15 september jl. heeft de Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu gevraagd om de planning van het wetsvoorstel Omgevingswet en de daaraan gekoppelde trajecten van uitvoeringsregelgeving, Lees meer >

 116. 116 Bouwsom opdrachten architecten stijgt met helft ( 14-09-2014 )

  De totale bouwsom van nieuwe ontwerpopdrachten die architecten hebben ontvangen is in het eerste kwartaal van 2014 met bijna 49 procent toegenomen vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2013. Lees meer >

 117. 117 Menselijke fouten sterk bepalend bij constructieve veiligheid in de bouw ( 23-06-2014 )

  De menselijke factor moet veel nadrukkelijker worden meegenomen om veilige constructies te kunnen maken. Lees meer >

 118. 118 Nieuwe Huisvestingswet aangenomen! Gemeenten moeten sturen op woonruimte via verordening, niet langer via convenanten ( 23-06-2014 )

  Met de nieuwe Huisvestingswet – op 3 juni 2014 aangenomen in de Eerste Kamer – krijgen gemeenten een nieuw instrument om te sturen op woonruimteverdeling. Lees meer >

 119. 119 Het aanwijzen van onroerende objecten tot beschermde monumenten ( 23-06-2014 )

  Artikel 3, lid 1, van de Monumentenwet 1988 maakt het mogelijk dat door de Minister onroerende monumenten (objecten) worden aangewezen als (rijks)beschermd monument. Lees meer >

 120. 120 Brief van minister Schultz van Haegen (IenM) aan de Tweede Kamer over de stelselherziening van het omgevingsrecht. ( 23-06-2014 )

  Geachte voorzitter, Het kabinet is in 2011 gestart met de stelselherziening van het omgevingsrecht. Lees meer >

 121. 121 Nieuwe Natuurwet: Verbinding tussen natuur en samenleving ( 23-06-2014 )

  Een goede bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen. Lees meer >

 122. 122 Kamerbrief over de uitgangspunten voor de voorgenomen wetgeving voor de verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw. ( 23-06-2014 )

  In uw brief van 3 april 2014 heeft u mij gevraagd om uw Kamer schriftelijk nader te informeren over de uitgangspunten voor de voorgenomen wetgeving voor de verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw. Lees meer >

 123. 123 Veelgestelde vragen over de Omgevingswet ( 23-06-2014 )

  Op dit moment wordt gewerkt aan één samenhangende Omgevingswet die de regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Lees meer >

 124. 124 Wet plattelandswoningen ( 18-05-2014 )

  Er gloort hoop voor leegstaande historische boerderijen. Niet-agrariërs mochten tot voor kort niet in een boerderij wonen die binnen de hindercirkel van het boerenbedrijf viel. Lees meer >

 125. 125 Rabobank Parkstad Limburg ( 11-05-2014 )

  Beton in plaats van marmer, renovatie in plaats van nieuwbouw: niet meteen de eerste materialen die je associeert met het hoofdkantoor van een bank. Lees meer >

 126. 126 Verbod op asbesthoudende daken en gevelbekleding per 2024 gaat er komen ( 11-05-2014 )

  Eigenaren van asbestdaken hebben dan dus nog 8 jaar voor het verbod ingaat de tijd om daaraan te voldoen. Dit blijkt uit de beantwoording door de staatssecretaris van de vragen die het lid Dik-Faber (ChristenUnie) heeft gesteld over de voortgang van het convenant ‘Asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ (ingezonden 19 maart 2014). Lees meer >

 127. 127 Elzinga: Rijk holt verantwoordelijkheden gemeenten uit ( 11-05-2014 )

  Ministeries grijpen met wetgeving te veel in op taken die onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur vallen. Lees meer >

 128. 128 Evaluatie voor herziening Eurocodes van start, commentaar indienen mogelijk tot 1 augustus ( 23-04-2014 )

  Of het nu gaat om het vaststellen van belastingen, de draagkracht van beton-, staal- en houtconstructies of een geotechnisch ontwerp, de Eurocodes voor het aantonen van constructieve veiligheid (NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999) bestaan bijna 10 jaar. Lees meer >

 129. 129 Brandveiligheidseisen met betrekking tot zorgvastgoed ( 16-04-2014 )

  Verschillende media hebben recentelijk bericht over het toenemend aantal slachtoffers van brand onder ouderen. Brandweer Nederland kwam naar buiten met verontrustende cijfers. Lees meer >

 130. 130 Ik doe een beroep op verjaring en verder niks… ( 16-04-2014 )

  Ook particulieren worstelen met verjaring. In veel gevallen kan het heel goedkoop en effectief zijn om gewoon niets te doen. Stilzitten kan ook nog een claim op verjaring kracht bij zetten. Lees meer >

 131. 131 VNG standpunt ten aanzien van de privatisering van de bouwregelgeving ( 09-04-2014 )

  Op 27 maart 2014 spreekt u in het AO Stelselwijziging bouwregelgeving onder andere over het kabinetsvoornemen (TK 32 757, nr. 91) tot een privatisering van het bouwtoezicht. Dit overleg volgt op het Rondetafelgesprek ‘Kwaliteitsborging in de bouw’ dat op 12 december 2013 plaatsvond. Lees meer >

 132. 132 Toezeggingen minister Blok tijdens debat van 27 maart stelselwijziging bouwregelgeving ( 02-04-2014 )

  Afgelopen donderdagmiddag debatteerde Paulus Jansen (SP), Albert de Vries (PvdA), Roald van der Linde (VVD) en Roelof Bisschop (SGP) met minister Blok over de stelselwijziging bouwregelgeving. Lees meer >

 133. 133 Wijzigingen van bouwbesluit 2012 per 1 april 2014 ( 02-04-2014 )

  De wijzigingen van Bouwbesluit 2012 die per 1 april 2014 van kracht worden zijn gepubliceerd in Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 Lees meer >

 134. 134 Regeringspartijen tegen duaal stelsel bouwtoezicht Blok ( 26-03-2014 )

  De VVD en de PvdA zijn tegen het plan van minister Blok om volgend jaar zowel gemeenten als marktpartijen bouwplannen te laten toetsen. Lees meer >

 135. 135 Veilig bouwen ( 26-03-2014 )

  Bij de bouw en inrichting van uw bedrijfspand kunt u veel maatregelen nemen om brand te voorkomen of in ieder geval de schade bij brand zoveel mogelijk te beperken. Lees meer >

 136. 136 Nadere aanpassing vergunningvrij bouwen ( 24-03-2014 )

  Op 7 maart stuurde minister Schultz van Haegen een brief aan de Eerste Kamer in antwoord op vragen van Marijke Vos (GroenLinks). Vos had een flink aantal kritische vragen gesteld en Minister Schultz schrijft dat ze in reactie op die vragen het concept nader zal aanpassen. Lees meer >

 137. 137 Apeldoorn wint Omgevingswetprijs ( 16-12-2013 )

  De gemeente Apeldoorn is door ruim honderd bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen uitgeroepen tot winnaar van de Nu al Eenvoudig Beter-trofee. Apeldoorn geeft met zogenoemde kookboeken voor de ontwikkeling van de omgeving handvatten voor initiatieven in de openbare ruimte. Lees meer >

 138. 138 Risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de grond komt op grote schaal voor ( 16-12-2013 )

  De Inspectie SZW constateert dat er bij veel werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw sprake is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en asbest. In de periode van april 2012 tot en met juni 2013 zijn inspecties uitgevoerd bij 240 aannemers en 56 opdrachtgevers. Lees meer >

 139. 139 Landelijke toezichtshoudersdag omgevingsdiensten ( 16-12-2013 )

  Eind november kwam het rapport Landelijke ToezichthoudersdagOmgevingsdiensten uit. Het rapport beschrijft de resultaten van de eerste training voor toezichthouders van omgevingsdiensten Lees meer >

 140. 140 Standpunt VBWT Nederland in tweede kamer gehoord ( 16-12-2013 )

  12 december jl. vond het Rondetafelgesprek met de Tweede Kamer plaats over Private Kwaliteitsborging. 16 insprekers vanuit evenzoveel verschillende organisaties binnen de Bouwketen kregen de gelegenheid om aan de Kamercommissie Wonen en Rijksdienst te laten horen op welke wijze zij aankijken tegen de voorgestelde plannen om de Bouwbesluittoets weg te halen bij het Bouw- en Woningtoezicht en deze te laten uitvoeren door private partijen. Lees meer >

 141. 141 Miljoenenkorting op onderwijshuisvesting: scholen en gemeenten vrezen voor kwaliteit huisvesting ( 16-12-2013 )

  Gemeenten én scholen vrezen voor de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in het basisonderwijs als gevolg van de structurele uitname van 256 miljoen euro uit het gemeentefonds. De eerste signalen daarvan zijn al zichtbaar. Lees meer >

 142. 142 Monitor Bouwketen laat lichtpuntjes zien ( 16-12-2013 )

  Met de stabilisatie van de algemene economische conjunctuur in het derde kwartaal, lijken ook de ontwikkelingen in de bouwsector enigszins tot rust te komen. Dat blijkt uit de onlangs gepresenteerde Monitor Bouwketen. Lees meer >

 143. 143 Buitenlandse ervaringen met private kwaliteitsborging in de bouw ( 16-12-2013 )

  Vorige week vond het rondetafelgesprek in de TK plaats over de kwaliteitsborging in de bouw. Verschillende partijen mochten hun visie geven hoe de privatisering er uit moet komen te zien. Lees meer >

 144. 144 Verlanglijstje Omgevingswet: meer bestuurlijke afwegingsruimte ( 16-12-2013 )

  Hoe ver zijn we nu met de stelselherziening omgevingsrecht? Hoe kunnen we, vooruitlopend op de Omgevingswet, nu al eenvoudiger en beter werken? Op 12 december werden bij de VNG ruim 100 bestuurders bijgepraat over de stelselherziening omgevingsrecht. Lees meer >

 145. 145 NVB stuurt brief over kwaliteitsborging aan Tweede Kamer ( 16-12-2013 )

  NVB heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten niets te zien in de plannen van Minister Blok om de aansprakelijkheid van de aannemer te verruimen en hiernaast de bouwconsument een retentierecht van 5% van de aanneemsom, gedurende 5 jaar te geven. Het privatiseren van de bouwtoets en –toezicht zijn wat NVB betreft wel stappen in de goede richting, omdat dit leidt tot een efficiency- Lees meer >

 146. 146 Private kwaliteitsborging bouw raakt de brandweer in volle breedte ( 16-12-2013 )

  Donderdag vond in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek plaats over kwaliteitsborging in de bouw. Ook Brandweer Nederland debatteerde mee. Eugène van Mierlo pleitte bij het rondetafelgesprek voor borging van de adviesrol op het gebied van brandveiligheid. Lees meer >

 147. 147 Balkon aan woning is aan te merken als bijbehorend bouwwerk zodat gebruik gemaakt kan worden van de kruimellijst ( 16-12-2013 )

  ABRvS, 11 december 2013. De nieuwe balkon aan een bestaande woning is strijdig met het bestemmingsplan. De gemeente heeft deze strijdigheid weggenomen door een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit strijdig gebruik bestemmingsplan op grond van de kruimellijst artikel 4 lid 1 bijlage II Bor / Wabo artikel 2.12 lid 1 onderdeel a, onder 2. Lees meer >

 148. 148 Tijdelijk of permanent afwijken van het bestemmingsplan wordt makkelijker ( 16-12-2013 )

  In onze vorige nieuwsbrief hebben wij aandacht besteed aan het kabinetsvoornemen om de procedures voor het verlenen van omgevingsvergunningen te vereenvoudigen. Lees meer >

 149. 149 Kwaliteit of als doel een kleine overheid? ( 16-12-2013 )

  Afgelopen week stond voor mij geheel in het teken van Private Kwaliteitsborging. Lees meer >

 150. 150 Niet onteigenen maar grondruilen ( 02-12-2013 )

  Niet onteigenen, maar uitruilen van grond. Dat is het adagium bij de aanleg van het nieuwe tracé voor de verbindingsweg tussen Eindhoven en de Belgische grens. Voordeel: tijdwinst, lagere kosten en minder chagrijn onder de omwonenden. Lees meer >

 151. 151 Brabant wil reconstructiewet concentratiegebieden van tafel ( 02-12-2013 )

  De provincie Noord-Brabant geeft de zogenoemde reconstructiewet voor concentratriegebieden nog ongeveer een half jaar. ‘We gaan ons via de kanalen van het IPO (Interprovinciaal Overleg) hardmaken voor het terugtrekken ervan’ Lees meer >

 152. 152 Brabant moet vergunning voor boeren aanscherpen ( 02-12-2013 )

  De provincie Noord-Brabant gaat ruim 1.500 vergunningaanvragen voor uitbreiding van een boerenbedrijf met strengere criteria beoordelen. Een (flink) aantal van de aanvragers zal hierdoor waarschijnlijk geen vergunning krijgen Lees meer >

 153. 153 Gemeenten schuiven Omgevingswet voor zich uit ( 02-12-2013 )

  Meer dan drie kwart van de gemeenten houdt zich op bestuurlijk niveau nog niet bezig met de Omgevingswet. Veel gemeenten zien de wetswijzigingen bovendien als “oude wijn in nieuwe zakken”. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Oranjewoud onder honderd gemeenten. Lees meer >

 154. 154 Corporaties tonen effect van investeren in leefbaarheid ( 02-12-2013 )

  Investeren in leefbare wijken heeft wel degelijk een positief effect op wijken en woningcorporaties leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Met een kennisbank en effectstudie proberen woningcorporaties hun sociale rol onder de aandacht te brengen van Haagse politici, die morgen spreken over de taken van corporaties. Lees meer >

 155. 155 Consument in de bouw meer centraal ( 02-12-2013 )

  De bouwbedrijven moeten vanaf 2015 aantoonbaar goede kwaliteit leveren en worden daarvoor zelf verantwoordelijk. Daarmee wordt de positie van de consument sterker. Het toetsen van de bouwkwaliteit kan voortaan sneller en goedkoper, en komt er eerder zekerheid over het moment waarop de bouw kan beginnen. Lees meer >

 156. 156 Wabo per 1 januari gedecentraliseerd, ondanks bezwaren provincies en gemeenten ( 02-12-2013 )

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt per 1 januari 2014 gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (IenM, PvdA) besloten, ondanks het verzoek van het IPO om de decentralisatie tot 1 juli 2014 uit te stellen. Lees meer >

 157. 157 VNG reactie op sturend kader voor AMvB s omgevingswet ( 02-12-2013 )

  Het ministerie van IenM heeft voor de AMvB structuur van de Omgevingswet een zogeheten sturend kader opgesteld. De VNG heeft gekeken in hoeverre het kader oplossingen biedt voor de belangrijkste gemeentelijke knelpunten in het omgevingsrecht. Lees meer >

 158. 158 Kwartiermakers aan de slag ( 02-12-2013 )

  Begin 2012 stelde toenmalig minister Spies het Bouwteam in, dat als vorm van publiek private samenwerking een agenda met 17 actiepunten formuleerde die moeten helpen om de bouw uit de recessie te krijgen. Lees meer >

 159. 159 Omgevingsdienst Brabant Noord controleert vuurwerkopslagen ( 02-12-2013 )

  Vanaf eind november worden 65 vuurwerkopslagen en vuurwerkverkooppunten in Brabant Noord gecontroleerd. Medewerkers van de Omgevingsdienst Brabant Noord voeren voorcontroles uit en er wordt gecontroleerd tijdens de verkoopdagen. Lees meer >

 160. 160 Bouw blijft zorgenkind ( 02-12-2013 )

  Een plus van 0,1% voor de Nederlandse economie in het derde kwartaal. Is dat goed nieuws of niet? Dat was de vraag na bekendmaking van de nieuwe CBS-cijfers over de groei van de economie halverwege november. Lees meer >

 161. 161 Regio Eindhoven schrapt nieuwbouw ( 02-12-2013 )

  Het zicht op hergebruik van bestaande bouw voor kantoordoeleinden neemt toe in de regio Eindhoven. Nieuwbouw is uit de gratie. Lees meer >

 162. 162 Nieuws 28 november 2013 ( 02-12-2013 )

  Private BWT van minister Blok dreigt fiasco te worden met dramatische gevolgen. Lees meer >

 163. 163 Alternatief voorstel vergunningvrij bouwen ( 02-12-2013 )

  In een brief aan minister Schultz brengt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit haar zienswijze naar voren op de nieuwe voorstellen voor vergunningvrij bouwen. Lees meer >

 164. 164 Activiteitenregeling met nieuwe PGS-richtlijnen op 1 december 2013 in werking ( 02-12-2013 )

  Vanaf 1 december 2013 verwijst de Activiteitenregeling naar de nieuwste versies van de PGS-richtlijnen 15, 25, 28 en 30 voor: Lees meer >

 165. 165 Vvgb vervalt op 1 januari 2014 ( 02-12-2013 )

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu schaft de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het milieudeel van de omgevingsvergunning op 1 januari 2014 af. Dit gebeurt met een Koninklijk Besluit dat in december 2013 in het Staatsblad wordt gepubliceerd. Lees meer >

 166. 166 Almere hoeft niet te verdubbelen in 2030 ( 24-11-2013 )

  De verplichte snelle groei waar de gemeente Almere aan moest voldoen van het rijk is van de baan. Almere mag in eigen tempo groeien. Ook het besluit over de IJmeerlijn is op de lange baan geschoven. Lees meer >

 167. 167 Regionale sloopfondsen komen niet van de grond ( 24-11-2013 )

  Het plan voor lokale en regionale kantorenfondsen om de leegstand aan te pakken, is van tafel. Marktpartijen willen daar geen geld in steken, nu blijkt dat de markt steeds meer zijn werk doet en dat leegstaande kantoren op een meer reële waarde worden gewaardeerd. Lees meer >

 168. 168 Onderzoek leggessysteem van start ( 24-11-2013 )

  In het kader van de behandeling van de rijksbegroting 2014 stelde het Tweede Kamerlid Albert de Vries een vraag over leges in relatie tot de kwaliteit van het bouwtoezicht. Lees meer >

 169. 169 Werkstandaarden Externe veiligheid ( 24-11-2013 )

  Op deze website zijn werkstandaarden voor de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving, ruimtelijke ordening en risicoregistratie waarbij het thema externe veiligheid een rol speelt aangeboden. Lees meer >

 170. 170 Veiligheid galerijconstructie niet afdoende ( 24-11-2013 )

  Den Bosch - Bij drie flatgebouwen uit de periode 1950-1970 in Den Bosch blijkt de veiligheid van de galerijconstructie niet afdoende. Er is echter geen acuut gevaar. Lees meer >

 171. 171 Eindhoven krijgt energie neutrale wijk ( 24-11-2013 )

  Eindhoven - Als gevolg van het sluiten van de Green Deal worden in de Aireys-wijk in Eindhoven 115 woningen klaargemaakt ten behoeve van de verduurzaming van de wijk. Lees meer >

 172. 172 In 2012 voor 220 MW aan zonnepanelen bijgeplaatst ( 24-11-2013 )

  Den Haag - CBS heeft de definitieve cijfers over 2012 gepubliceerd voor wat betreft de hoeveelheid bijgeplaatste zonnepanelen. Lees meer >

 173. 173 Maak van beton geen rommelton ( 24-11-2013 )

  Den Haag - Beton volgens de voorschriften is robuust en betrouwbaar. Daar moet je niet mee rommelen. Bewerkte avi-bodemas toevoegen om de kosten te drukken is geen goed idee, vindt André Burger. Lees meer >

 174. 174 Met de wijziging van het Bouwbesluit 2012 is CE-markering bewijs dat wordt voldaan aan Bouwbesluitvoorschrift. Verdere controle dus niet meer nodig? ( 24-11-2013 )

  Met de wijziging van het Bouwbesluit 2012 is CE-markering bewijs dat wordt voldaan aan Bouwbesluitvoorschrift. Verdere controle dus niet meer nodig? Lees meer >

 175. 175 Blok dreigt motie van verzekerde recht privatisering BWT van PvdA niet uit te voeren. Nieuwe motie: bouwregelgeving moet eenvoudiger. ( 24-11-2013 )

  Uit de Tweede Kamer vergadering van 20 november 2013 met betrekking tot de bouwregelgeving: Lees meer >

 176. 176 Reactie gemeente Amsterdam op concept vergunningvrij bouwen ( 24-11-2013 )

  In het “concept Besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht” zijn enkele wijzigingen op het gebied van het vergunningvrij bouwen opgenomen die grote effecten zullen hebben op met name de dichtbebouwde (oude) binnenstedelijke gebieden. Lees meer >

 177. 177 80.000 m2 Amsterdamse kantoorruimte herbestemd ( 24-11-2013 )

  In Amsterdam heeft in 2013 80.000 vierkante meter leegstaande kantoorruimte een nieuwe bestemming gekregen. Het doel voor 2014 is bijna twee keer zo hoog met 150.000 vierkante meter. Lees meer >

 178. 178 Oud-topman Servatius aansprakelijk voor bouwfiasco ( 24-11-2013 )

  Oud directeur Leks Verzijlbergh is aansprakelijk voor ten minste 10 miljoen euro schade die Maastrichtse woningcorporatie Servatius leed door de mislukking van de bouw van een campus bij de Universiteit Maastricht. Lees meer >

 179. 179 Tijd voor een frisse blik op het stelsel van leges ( 18-11-2013 )

  Bouwleges zijn aannemers een doorn in het oog. Minister Blok werkt nu aan privatisering van de bouwplantoets en de controle tijdens de bouw. De kosten hiervan komen ten laste van nieuwbouwprojecten. Het kostenniveau van gemeenten moet omlaag, vinden Jan Fokkema en Nicolette Zandvliet (NEPROM). Lees meer >

 180. 180 Aanhoudingsplicht artikel 52 Woningwet bouwvergunning vervalt ook door verlening omgevingsvergunning milieu ( 18-11-2013 )

  Aanhoudingsplicht. Wabo. Milieu. Een redelijke wetsuitleg van artikel 1.2, tweede lid, van de Invoeringswet Wabo brengt met zich dat de omgevingsvergunning voor de activiteit van het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, wat betreft de toepassing van artikel 52, tweede lid, van de Woningwet moet worden beschouwd als een milieuvergunning. Lees meer >

 181. 181 Energielabel voor alle woningeigenaren ( 18-11-2013 )

  Den Haag - Begin 2015 krijgen alle woningeigenaren die nog geen energielabel hebben, een indicatief energielabel van de rijksoverheid. Dat schrijft minister Blok aan de Tweede Kamer Lees meer >

 182. 182 150 miljoen in bouw ( 18-11-2013 )

  Arnhem - De provincie Gelderland investeert ongeveer 150 miljoen in de sectoren bouw en infrastructuur. Lees meer >

 183. 183 Stille zijde aan woning vermindert geluidhinder ( 18-11-2013 )

  Mensen die aan een drukke weg wonen ervaren minder hinder door verkeersgeluid, als hun woning ook een stille zijde heeft. Een stille zijde –doorgaans de achterzijde van een woning- vermindert ook de kans op slaapverstoring. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM. Lees meer >

 184. 184 Welk toetsingskader geldt bij vergunningvrije bouwwerken onder de Wabo en de Woningwet? ( 18-11-2013 )

  In deze casus gaat het om de vraag welk recht moet worden toegepast bij handhavend optreden op grond van artikel 2.3a, eerste lid, van de Wabo: de Wabo of de Woningwet. Lees meer >

 185. 185 Gelderland investeert in verduurzamen woningen ( 18-11-2013 )

  De Gelderse Provinciale Staten hebben 13 november 2013 besloten om 70 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van de Gelderse woningvoorraad. Dit moet leiden tot meer werkgelegenheid en lagere lasten voor huurders. Lees meer >

 186. 186 Rekenmethode helpt bij keuzes in energiezuinige renovaties ( 18-11-2013 )

  Alle woningcorporaties zijn op een of andere manier bezig met het energiezuinig maken van de woningvoorraad. Om duidelijker zicht te krijgen op de investeringen en opbrengsten van verschillende energierenovaties, zet de Zwolse woningcorporatie Openbaar Belang de methode Taskforce CO2 in. Manager Vastgoed Ronald van Lith vertelt daarover. Lees meer >

 187. 187 Constructieve veiligheid privaat geborgd? ( 18-11-2013 )

  Op 12 september jl. spraken een aantal publieke en private organisaties met elkaar over constructieve veiligheid in het stelsel van private kwaliteitsborging, dat waarschijnlijk in 2015 zal worden ingevoerd. Lees meer >

 188. 188 Samenwerkingsverband voor uniforme kaart van Nederland ( 18-11-2013 )

  Voor een uniforme aanlevering van topografisch materiaal wordt de Stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders - Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) opgericht. Lees meer >

 189. 189 Mansveld op HIER opgewekt Lokaal gebeurt het ( 18-11-2013 )

  Burgers die zelf duurzaam doen, zijn de sleutel tot een duurzame en energieke samenleving. Overheden moeten die energie beter benutten. Dit zei staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu vandaag bij HIER opgewekt in Amersfoort, een evenement voor en door lokale duurzame energie-initiatieven. Lees meer >

 190. 190 Sleutel van herstel ligt in steden ( 18-11-2013 )

  De G4 wil meer ruimte van minister Blok om de huizenmarkt te stimuleren. In een brief aan de minister aan de vooravond van de begrotingsbehandeling doen zij een voorzet. Lees meer >

 191. 191 Nederlandse oppervlaktewater meest vervuild van Europa ( 18-11-2013 )

  De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland is het slechtste van Europa. Mest- en gifgehalten liggen ver boven de Europese norm. De waterschappen roepen de (lokale) overheden en grondbeheerders op tot gifvrij groenbeheer. Verder zou het illegaal uitrijden van mest harder moeten worden aangepakt. Lees meer >

 192. 192 Nieuw voorbeeldproject Nu al Eenvoudig Beter: Bestemmingsplan De Liede met zonebeheerplan ( 18-11-2013 )

  Het bestemmingsplan voor het gezoneerde industrieterrein De Liede in Haarlemmermeer is gekoppeld aan een zonebeheerplan. Lees meer >

 193. 193 Publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten’ ( 11-11-2013 )

  De VNG heeft een juridische handleiding over handhaving ontwikkeld die steun biedt aan de kwaliteit van de beslissingen in de gemeentelijke handhavingpraktijk. Lees meer >

 194. 194 Zuid-Holland doet proef met regelvrije zone ( 11-11-2013 )

  Eindelijk eens die megaschuur bouwen met alles erop en eraan of die kemrisattractie voor de kinderen? Lees meer >

 195. 195 Slimmer ruimtelijk ontwikkelen: niet regels zelf, maar toepassing is bepalend ( 11-11-2013 )

  In het ruimtelijk domein gelden heel veel regels. En heel veel procedures. Zoveel regels en procedures dat het wel eens lijkt of projecten die iedereen wenselijk vindt, tóch onmogelijk zijn. Maar waar een wil is, is een weg, ook in de ruimtelijke ontwikkeling! Lees meer >

 196. 196 Het Begrippenkader en De Interventie: twee publicaties die je niet mag missen! ( 11-11-2013 )

  In een volle kroonzaal van congrescentrum Silverijn in Utrecht, presenteerde de Inspectieraad dinsdag 5 november twee bijzondere publicaties: Het Begrippenkader en De Interventie. Lees meer >

 197. 197 Strengere asbestwetgeving opnieuw uitgesteld ( 11-11-2013 )

  De nieuwe, aangescherpte asbestwetgeving die per 1 januari 2014 zou ingaan, zal opnieuw worden uitgesteld. Dat zeggen asbestexperts, nu duidelijk is geworden dat een noodzakelijk TNO-rapport dat zou moeten adviseren over een aantal technische vragen, niet voor medio december klaar zal zijn. Lees meer >

 198. 198 Leegstand in buitengebied groter dan bij kantoren ( 11-11-2013 )

  De leegstand van argrarische bedrijven op het platteland neemt de komende jaren toe tot circa 30 miljoen m². Daarmee wordt die leegstand – in elk geval in omvang – een nog groter probleem dan de kantorenleegstand die nu hoof op de agenda staat en ‘slechts’ 7 miljoen m² bedraagt. Lees meer >

 199. 199 Gooise bedrijven kunnen vervuiling grondwater afkopen ( 11-11-2013 )

  Bedrijven in het Gooi in het verleden het grondwater hebben vervuild, kunnen de verantwoordelijkheid hiervoor sinds kort afkopen. Lees meer >

 200. 200 Zwicht niet voor verleiding nieuwe winkellocaties ( 11-11-2013 )

  Gemeenten moeten niet zwichten voor de verleiding van grondverkoop op locaties aan de rand van de stad. In vesteringen in bestaande, perspectiefrijke winkelgebieden zijn oodzakelijk om binnensteden levensvatbaar en aantrekkelijk te houden. Regionaal beleid is daarbij onmisbaar. Lees meer >

 201. 201 Trein Omgevingswet op de rails ( 03-11-2013 )

  De blaadjes vallen: het werd tijd om de Tweede Kamer weer op de hoogte te stellen van de voortgang op het terrein van de stelselherziening omgevingsrecht. De laatste voortgangsbrief dateerde van december 2012. Lees meer >

 202. 202 Vergunningsvrij bouwen wordt “ergens” 2014 gewijzigd. De wijzigingen op een rij. ( 03-11-2013 )

  Vanaf de inwerkingtreding van de Wabo kennen we het vergunningsvrij bouwen zoals dat is vastgesteld in bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). Lees meer >

 203. 203 Rotterdam steekt 330 miljoen in Zuid ( 03-11-2013 )

  Met een ingreep van 330 miljoen euro gaat Rotterdam zijn Hart op Zuid reanimeren. Het project, met een totale looptijd van 20 jaar, omvat de omgeving van winkelcentrum Zuidplein en sportpaleis Ahoy. Lees meer >

 204. 204 Gemeenten blijven scholen langs wegen bouwen ( 03-11-2013 )

  Ondanks wetenschappelijke kennis over gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging voor kinderen, blijven gemeenten scholen bouwen langs drukke wegen. Lees meer >

 205. 205 Advies Meijer: ‘ Nam moet 70.000 panden veilig maken’ ( 03-11-2013 )

  Alle bijna 70.000 woningen en panden in Noor-Graningen moeten aardbevingbestendig worden gemaakt. Dat is een van de adviezen van de commissie-Meijer, die in opdracht van de provincie Groningen onderzoek deed naar de toekomst van het gaswinningsgebied. Lees meer >

 206. 206 Jurisprudentie-overzicht van uitspraken over de digitale aspecten van bestemmingsplannen ( 27-10-2013 )

  Inmiddels is na 5 jaar redelijk wat jurisprudentie van de Afdeling over de digitale aspecten van - in hoofdzaak - bestemmingsplannen. Wij maakten een analyse van deze digitale aspecten en bijbehorende jurisprudentie. Lees meer >

 207. 207 Huizen in energieneutrale wijk grif verkocht ( 27-10-2013 )

  De plustoets is niet blijven hangen. Maar nog meer dan vier plussen passen er ook niet achter de A van het energielabel van 24 starterswoningen in Heerhugowaard. Lees meer >

 208. 208 Utrecht wijst welstandsvrije gebieden aan ( 27-10-2013 )

  De gemeente Utrecht past zijn welstandsbeleid aan. In dat verband worden op korte termijn twee welstandvrije gebieden aangewezen. Lees meer >

 209. 209 Enquête behoeftepeiling Omgevingswet ( 27-10-2013 )

  Iedereen wil wonen, werken, ondernemen en recreëren in een aantrekkelijke leefomgeving. Maar de wet- en regelgeving op dit gebied is ingewikkeld en sluit niet altijd aan bij de praktijk. Lees meer >

 210. 210 Gemeenten en provincies aan de lat voor voldoende woningen ( 21-10-2013 )

  De berokkenheid van het rijk bij de planning van de huizenbouw blijft beperkt tot gebieden waarvoor grote en ingewikkelde plannen bestaan, zoals rond Amsterdam en in Rotterdam-Zuid. Lees meer >

 211. 211 Rabobank, ASN Bank en Rijk stappen samen in Nationaal Energiebespaarfonds ( 21-10-2013 )

  Met het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen huizenbezitters een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. Lees meer >

 212. 212 ASBEST, verwijzing in certificatieschema naar norm NEN2990:2012 ( 21-10-2013 )

  Op 10 oktober 2013 is het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met kenmerk 2013-0000134066, in de Staatscourant gepubliceerd. Lees meer >

 213. 213 De overheid vereenvoudigt de regels ( 14-10-2013 )

  Minister Blok (wonen) ziet mogelijkheden op veel grotere schaal dan nu gebeurt woningen te realiseren in leegstaande gebouwen. "De overheid vereenvoudigt de regels", de markt moet de handschoen nu oppakken, stelt hij. Lees meer >

 214. 214 Informatie over bouwstop veehouders gelekt ( 14-10-2013 )

  De Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk doet maandag bij de politie aangifte omdat het vermoeden bestaat dat vorige maand vanuit het provinciehuis is gelekt over een naderende bouwstop voor veehouders. Lees meer >

 215. 215 Veel vergunningaanvragen veeboeren ( 14-10-2013 )

  Ten minste vijf Brabantse gemeenten hebben vorige maand opvallend veel vergunningaanvragen ontvangen van veehouders die willen uitbreiden. De boeren hebben geanticipeerd op de bouwstop die op vrijdag 20 september plotseling werd ingesteld. Lees meer >

 216. 216 Ministers akkoord: op volle kracht vooruit met de omgevingswet ( 14-10-2013 )

  Deze week is er belangrijke voortgang geboekt in het proces van de stelselherziening van het omgevingsrecht. De betrokken ministers onder leiding van minister-president Rutte zijn akkoord gegaan met een aantal belangrijke stappen die de komende tijd genomen gaan worden. Lees meer >

Nieuwsbrief

Vul uw gegevens in het formulier hieronder in om de nieuwsbrief te ontvangen.