Dé specialist voor uw WABO taken


Dit is een voorbeeld met een link.

Dé specialist als het gaat om het uitvoeren van Wabo-taken.

Met ruim 13 jaar ervaring op het gebied van bouwen en wonen, milieu, natuur en ruimtelijke ordening is Omgevingsdienst Nederland in staat om integraal te adviseren bij het verlenen van de omgevingsvergunning en het verzorgen van de handhaving en het toezicht op de naleving hiervan.

Omgevingsdienst Nederland werkt primair voor gemeenten, provincies, waterschappen, milieudiensten, regionale uitvoeringsdiensten en andere overheden die met de omgevingsvergunning te maken hebben of te maken krijgen.

Omgevingsdienst Nederland kan overheden adviseren bij het inrichten van hun organisatie dat door de invoering van de Wabo noodzakelijk is en zorgt ervoor dat overheden uitgerust zijn om de daaruit vloeiende Omgevingsvergunning taken en handhaving en toezicht taken op een juiste manier uit te voeren.

Nieuws